Founder Member of Peoples Energy Ltd.

Mr. Krishna Prasad Acharya
Mr. Dev Bahadur Poudel
Mr. Balkrishna Giri
Mr. Bharat Bahadur Pandey

Others

Mr. Hari Prasad Pandit
Mr. Mohanraj Panta
Mr. Som Prakash Prasai
Mr. Shyam Prasad Shrestha